CIŚNIENIE KRWI

Co to jest ciśnienie krwi?

Siła, z jaką płynąca krew naciska na ściany naczyń krwionośnych, jest nazywana ciśnieniem krwi. 

U zdrowego człowieka wynosi 120/80 mmHg (milimetrów słupa rtęci). O podwyższonym ciśnieniu krwi mówi się, gdy wartości wynoszą 140/90 mmHg, a o umiarkowanym nadciśnieniu, gdy przekraczają 160/96 mmHg.

Nadciśnienie krwi może wywoływać choroby serca i układu krążenia.
Jeżeli krew przez cały czas przepływa przez naczynia pod zbyt wysokim ciśnieniem, może uszkadzać wewnętrzne ścianki naczyń krwionośnych. Uszkodzone naczynia zwężają się i uniemożliwiają swobodny przepływ krwi, a siła nacisku na nie wzrasta. Trwale podwyższone ciśnienie krwi może wywołać udar mózgu, uszkodzenia nerek i choroby serca, a nawet zawał.

Do nadciśnienia przyczynia się w dużej mierze nasz tryb życia: brak ruchu, niezdrowa dieta oraz (ciągły) stres.

02. czerwca 2016 r.
Zamknij menu