CZY TRENING INTERWAŁOWY JEST NAJSKUTECZNIEJSZYM SPOSOBEM WALKI Z TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ?

TRENING INTERWAŁOWY - spalanie tłuszczu w rekordowym tempie!

Główne zalety treningu interwałowego

Trening interwałowy - na czym polega?

Podstawową zaletą treningu interwałowego jest to, że przy minimalnym nakładzie czasu daje dużo lepsze efekty w budowaniu kondycji i pozbywaniu się nadwagi, niż jakikolwiek inny rodzaj wysiłku. Polega on na wykonywaniu wysiłku o zmiennej intensywności. Taka konstrukcja treningu sprawia, że ciało zmuszone zostaje do większego wysiłku niż ten, na jaki byłoby je stać w czasie dłuższego wysiłku o stałej, średniej lub niskiej intensywności.

Czy trening interwałowy jest najskuteczniejszym sposobem walki z tkanką tłuszczową?

Przez lata panowało przekonanie, że “wypalanie” tłuszczu odbywa się najbardziej efektywnie poprzez długie godziny spędzone na marszach, biegach, jeździe na rowerku czy innych długotrwałych ćwiczeniach wykonywanych w jednostajnym tempie.

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele badań nad wpływem treningu interwałłowego na tkankę tłuszczową, w tym badań porównawczych pomiędzy treningiem interwałowym a treningiem aerobowym o niskiej intensywności. Wszystkie te badania  jednoznacznie dowodzą wyższości treningu interwałowego nie tylko w aspekcie redukcji ogólnej ilości tkanki tłuszczowej, ale także jego wyjątkową skuteczność w redukcji depozytów tłuszczowych z okolic brzucha i nóg.

Mechanizm oddziaływania treningu interwałoweo na tkankę tłuszczową

Intensywny trening interwałowy powoduje wiele istotnych z punktu widzenia redukcji tkanki tłuszczowej reakcji fizjologicznych. Jedną z najważniejszych jest aktywacja sekrecji adrenaliny i noradrenaliny. Po intensywnym wysiłku ich poziom we krwi znacząco wzrósł (adrenalina – ponad sześciokrotnie, noradrenalina – 14,5X). Hormony te są bezpośrednio odpowiedzialne za nasilenie procesów lipolizy (spalania tłuszczów) oraz uwalniania tłuszczów z tkanki tłuszczowej.

Co ważne dla wszystkich starających się pozbyć “oponki” na brzuchu, to właśnie tkanka tłuszczowa w okolicach brzucha jest najbardziej stymulowana poprzez adrenalinę i noradrenalinę (znajduje się w niej najwięcej receptorów β-adrenergicznych ) Oznacza to, że redukcja tkanki tłuszczowej wywołana treningiem interwałowym jest najbardziej intensywna właśnie w okolicach brzucha.

Efektem treningu interwałowego jest także zwiększenie liczby białek dostarczających tłuszcze do mitochondriów (miejsce w komórce, gdzie są one spalane). W badaniu przeprowadzonym na kanadyjskim uniwersytecie w Guelph wynika, że po 6 tygodniach treningu interwałowego ilość białek transportujących tłuszcze zwiększyła się o 50% . Zwiększenie ilości tych białek może ułatwiać transport tłuszczu do miejsca, gdzie odbywa się jego rozkład.

Sam proces spalania kwasów tłuszczowych w mitochondriach jest znacznie podwyższony na skutek treningu interwałowego..

Trening interwałowy - ile powinien trwać? Znaczenie motywacyjne treningu interwałowego

Nie bez znaczenia na wyniki treningu pozostaje motywacja do jego wykonywania. Najczęściej podawaną przyczyną zaniechania lub braku chęci podjęcia treningu jest brak czasu. Wyjątkowo efektywny intensywny trening interwałowy wykonywany przez 20 minut zamiast 40 minutowej (czasami nawet 1,5h) sesji “stałego” cardio jest doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie cierpią na nadmiar wolnego czasu i lubią szybko widzieć efekty swojej pracy.

Największą trudnością w treningu interwałowym jest to, aby zmusić się do dużego wysiłku. Po skończonych ćwiczeniach będziesz spływać potem i z trudem łapać oddech, ale efekty twoich starań przekroczą oczekiwania!

 

08. listopada 2016 r.
Zamknij menu