WPŁYW WYSIŁKU FIZYCZNEGO NA UKŁAD KRĄŻENIA

Dziś jest Światowy Dzień Krwiodawstwa ! Ważne, by każdego dnia dbać o nasz układ krążenia. Jaki jest wpływ treningu ?

Wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Oddziaływuje on na cały układ krążenia i układ narządu ruchu. Zwracając uwagę na układ krążenia nie sposób nie zauważyć, że wysiłek fizyczny powoduje szereg dokonujących się zmian fizjologicznych. Adaptacja i zmiany w obrębie układu krążenia przejawiają się w:

- obniżeniu częstości skurczów serca (potocznie nazywane – tętno),

- zwiększeniu maksymalnej pojemności minutowej serca i objętości wyrzutowej serca,

- wzroście zawartości tlenu we krwi,

- poprawie elastyczności naczyń krwionośnych,

- poprawie ukrwienia wieńcowego odżywiającego serce,

- wydolności fizycznej i poprawie tolerancji wysiłku.

Optymalny trening fizyczny, aby miał korzystny wpływ na układ krążenia powinien obejmować duże grupy mięśniowe.

Prowadzenie systematycznego wysiłku fizycznego prowadzi do adaptacji układu krążenia oraz ochronnego działania na serce i naczynia krwionośne. Owy wysiłek prowadzi do obniżenia się skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi, zwolnienia pracy serca, zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego serca, ułatwiony jest dopływ krwi żylnej do serca, dochodzi do zwiększenia transportu tlenu do tkanek, regulacji w gospodarce lipidowej (obniża się poziom LDL (cholesterol ,,zły”) oraz trójglicerydów, zwiększa się zawartość HDL (cholesterol ,,dobry”)). Dodatkowo dochodzi do obniżenia zawartości węglowodanów we krwi, co znajduje odzwierciedlenie w mniejszym stężeniu insuliny we krwi. 

Zatem ćwiczmy - koniecznie w Mrs.Sporty ! :)

14. czerwca 2016 r.
Zamknij menu