Stopka redakcyjna

Dostawcą usług dla strony internetowej www.mrssporty.pl jest – o ile nie wskazano inaczej –Mrs. Sporty GmbH.
Impressum można znaleźć pod adresem: https://www.mrssporty.pl/impressum/.

Za strony internetowe miejscowych klubów (strona startowa, zespół, ceny, sukcesy, blog) odpowiedzialny jest właściciel danego klubu. Ze względu na to, że korzystają Państwo ze strony internetowej, za którą odpowiedzialny jest miejscowy właściciel klubu, należy zauważyć, że w takim przypadku u góry po lewej stronie na danej stronie podane jest odpowiednie miejsce.

Dla celów strony, na której znajdują się Państwo w tej chwili, zastosowanie mają następujące informacje:

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu §5 niemieckiej ustawy o mediach elektroniczynch (Telemediengesetz)

Dariusz Mochocki PROGRES

Polska
Numer rejestracyjny firmy: Nr. Rachunku bankowego ALIOR Bank 90 2490 0005 0000 4500 3999 8648
NIP: 959 024 53 50

Zamknij menu