Stopka redakcyjna

Dostawcą usług dla strony internetowej www.mrssporty.pl jest – o ile nie wskazano inaczej –Mrs. Sporty GmbH.
Impressum można znaleźć pod adresem: https://www.mrssporty.pl/impressum/.

Za strony internetowe miejscowych klubów (strona startowa, zespół, ceny, sukcesy, blog) odpowiedzialny jest właściciel danego klubu. Ze względu na to, że korzystają Państwo ze strony internetowej, za którą odpowiedzialny jest miejscowy właściciel klubu, należy zauważyć, że w takim przypadku u góry po lewej stronie na danej stronie podane jest odpowiednie miejsce.

Dla celów strony, na której znajdują się Państwo w tej chwili, zastosowanie mają następujące informacje:

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu §5 niemieckiej ustawy o mediach elektroniczynch (Telemediengesetz)

Centrum dietetyczne Angelika Wiśniewska

Deutschland
NIP: 7262588357

Zamknij menu