Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych oraz prywatność osób odwiedzających stronę internetową www.mrssporty.pl są szczególnie ważne dla Mrs.Sporty GmbH, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin. Z tego powodu zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniami opowiadamy się za ochroną Państwa prywatności oraz prawa do ochrony Państwa danych i przestrzegamy w tym celu właściwych przepisów. Pozyskiwanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych poprzez stronę internetową www.mrssporty.pl odbywa się zgodnie z poniższą Polityką prywatności i zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz celowego wykorzystania danych.


1.    Nazwisko oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych oraz pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych


Poniższe informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez:

Osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych

Mrs.Sporty GmbH
Helmholtzstr. 2–9
10587 Berlin

Tel.: +49 (0)30 308 305 5
Faks: +49 (0)30 308 305 4

E-mail:  datenschutz@mrssporty.com

Z zewnętrznym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych Mrs.Sporty GmbH można skontaktować się w następujący sposób:

Frau Snouber

c/o Media XS GmbH
Hohenstaufenring 55
50674 Köln
Tel.Nr.: + 49 (0)221 474 94 86

E-mail: lopez(at)datxs.de


2.    Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystania


a)    Przy odwiedzaniu strony internetowej
 
Przy przeglądaniu naszej strony internetowej www.mrssporty.pl w wyszukiwarce działającej na Państwa urządzeniu informacje są automatycznie wysyłane do serwera naszej strony internetowej. Są one tymczasowo przechowywane w tzw. logu. Informacje gromadzone bez Państwa udziału i przechowywane aż do automatycznego wygaśnięcia to:

- adres IP komputera,
- data i godzina dostępu,
- nazwa i URL pobranych danych,
- strona internetowa, z której uzyskano dostęp (Referrer URL),
- używana przeglądarka lub ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, a także nazwa dostawcy usług.

Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

- zagwarantowanie bezproblemowego nawiązania połączenia ze stroną internetową,
- zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
- ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
- w innych celach administracyjnych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych wyżej celów przetwarzania danych. W żadnym przypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków o Państwa osobie.

Ponadto przy odwiedzaniu naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies, a także usługi analityczne. Szczegółowe wyjaśnienia na ten temat znajdują się w punktach 4 i 5 niniejszej Polityki prywatności.

b)    Przy zapisywaniu się do naszego newslettera

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO wyrazili Państwo zgodę, wykorzystujemy Państwa adres mailowy, imię i nazwisko, datę urodzenia oraz status członkostwa w Mrs.Sporty do regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera. Aby otrzymać nasz newsletter, niezbędne jest podanie adresu mailowego, a także imienia i nazwiska. Mogą Państwo otrzymać newsletter naszej firmy tylko wtedy, kiedy posiadają Państwo ważny adres mailowy oraz zarejestrują się Państwo do otrzymywania newslettera. Na podany przez Państwa w procesie zgłoszeniowym adres mailowy jest wysyłany mail z potwierdzeniem w ramach procedury podwójnego sprawdzania (Double-Opt-In). Taki mail z potwierdzeniem ma na celu sprawdzenie, czy właściciel adresu mailowego dokonał autoryzacji otrzymywania newslettera. Podanie imienia i nazwiska jest niezbędne do tego, byśmy w newsletterze mogli zwracać się do Państwa imiennie. Podanie daty urodzenia, a także tego, czy są Państwo członkami Klubu Mrs.Sporty jest opcjonalne. Ma to na celu uzyskanie możliwości wysyłania newslettera dopasowanego do Państwa grupy docelowej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest także art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z naszego zainteresowania reklamą bezpośrednią.

Dane osobowe zgromadzone w ramach zapisania się do newslettera są wykorzystywane do wysyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci newslettera mogą mailowo otrzymywać informacje, o ile jest to wymagane do świadczenia usługi wysyłania newslettera lub związanej z tym rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian oferty newslettera lub w przypadku zmian warunków technicznych.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

Ponadto dane osobowe gromadzone w ramach zapisania się do newslettera są przekazywane Państwu w ramach deklaracji zgody na prenumeratę newslettera wybranego przez Państwa miejscowego partnera franczyzowego w celu wysyłania przez niego newslettera.

Podstawę prawną takiego przekazywania stanowi Państwa deklaracja zgody zgodnie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Ponadto przy rejestrowaniu się do newslettera przechowywane są następujące dane:

-    Data/godzina, URL i IP (o ile nie wyłączono) rejestracji
-    Data/godzina i IP (o ile nie wyłączono) potwierdzenia

Gromadzenie tych danych jest niezbędne, aby móc później udowodnić (potencjalne nadużycie) adresu mailowego danej osoby i służy tym samym zabezpieczeniu osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z opisanych wcześniej celów.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrybowania naszego newslettera.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przechowywanie danych osobowych.

W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, umożliwiający zrezygnowanie z subskrypcji newslettera lub cofnięcie zgody. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia tego osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w inny sposób, na przykład mailowo na adres  sportynews@mrssporty.com lub telefonicznie pod numerem +49 (0) 30 308 305 5.

 
W ramach rezygnacji z subskrypcji newslettera opcjonalnie gromadzone są dane na temat powodów rezygnacji. Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Przechowywane dane są anonimowe. Przetwarzanie danych w ramach rezygnacji z newslettera odbywa się na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO.

Dane osobowe gromadzone w ramach zapisania się do newslettera są usuwane w ciągu jednego miesiąca od zarejestrowania się do newslettera.


c)    Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w sprawie treningu próbnego

W przypadku zainteresowania treningiem próbnym u naszego miejscowego partnera franczyzowego oferujemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej. W zależności od formularza niezbędne jest podanie różnych danych. W naszym jednoetapowym formularzu konieczne jest podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego, wybranego terminu oraz wybranego klubu, w którym ma się odbyć trening próbny. W naszym trzyetapowym formularzu konieczne jest podanie dodatkowo liczby osób biorących udział w treningu, informacje o celu takiego treningu oraz informacje o tym, czy są Państwo zainteresowani naszą koncepcją odżywiania. Podanie danych kontaktowych, wybranego terminu i klubu jest konieczne, byśmy my lub miejscowy partner franczyzowy mogli nawiązać z Państwem kontakt i uzgodnić termin treningu próbnego. Podanie informacji na temat celów treningu próbnego i tego, czy są Państwo zainteresowani naszą koncepcją odżywiania umożliwiają optymalne przygotowanie treningu próbnego przez miejscowego partnera franczyzowego. Podanie dodatkowych informacji jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.


Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.
 
Przekazujemy te dane do wybranego przez Państwa w formularzu kontaktowym miejscowego partnera franczyzowego tak, by mógł on nawiązać z Państwem kontakt w sprawie treningu próbnego i przygotować go.

Podstawę prawną przekazywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, a także art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO.


Dane osobowe gromadzone na potrzeby treningu próbnego są usuwane po sześciu miesiącach.


d)    Przy korzystaniu z naszych formularzy kontaktowych w celu otrzymywania dalszych informacji

W przypadku zainteresowania otrzymywania dalszych informacji na temat oferty fitness miejscowego partnera franczyzowego dajemy Państwu możliwość nawiązania kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej. Konieczne jest przy tym podanie Państwa imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego oraz wybranego klubu, którym są Państwo zainteresowani tak, byśmy my lub miejscowy partner franczyzowy mogli nawiązać z Państwem kontakt i przekazać dalsze informacje.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania z nami kontaktu odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

Przekazujemy te dane do wybranego przez Państwa w formularzu kontaktowym miejscowego partnera franczyzowego tak, aby mógł on nawiązać z Państwem kontakt w sprawie treningu próbnego i przygotować go.

Przekazywanie danych odbywa zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody. Ponadto podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z zainteresowania partnera franczyzowego pozyskaniem klienta na trening próbny.

Dane osobowe gromadzone przez nas są usuwane po sześciu miesiącach.

e)    Ochrona danych osobowych osób zainteresowanych przystąpieniem do systemu franczyzowego
   
W przypadku zainteresowania przystąpieniem do systemu franczyzowego Mrs.Sporty oferujemy Państwu możliwość przekazania nam drogą mailową lub telefoniczną danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia. Powyższe dane zostaną  wykorzystane do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (dotyczy to w szczególności przekazania danych za pomocą znajdującego się na stronie internetowej formularza kontaktowego). Podstawą  prawną niniejszego działania jest Art. 6 Ust. 1 f  RODO. Celem tego postępowania jest  przygotowanie, podpisanie i wdrożenie umowy franczyzowej. Wyżej wymienione dane zostaną  usunięte w ustawowym terminie wynoszącym aktualnie 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały przekazane. Wyłączone z tego postępowania są dane, których archiwizacja  wymagana jest przepisami prawa podatkowego oraz handlowego. W tym przypadku usunięcie danch następuje w określonym ustawą okresie 6 – 10 lat.

 
f) Przy korzystaniu z naszego ogólnego formularza kontaktowego lub nawiązywania kontaktu drogą mailową, pocztową, przez telefon lub faks

W przypadku pytań wszelkiego rodzaju dajemy Państwu możliwość nawiązania z nami kontaktu poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej lub w inny sposób (telefon, faks, e-mail, poczta).

Przy korzystaniu z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia i nazwiska, ważnego adresu mailowego i numeru telefonu tak, byśmy wiedzieli, od kogo pochodzi dane zapytanie, aby móc na nie odpowiedzieć lub nawiązać z Państwem kontakt.

W przypadku nawiązywania kontaktu w inny sposób gromadzimy udostępnione dane i ewentualnie inne dane kontaktowe (imię, nazwisko, ewentualnie adres, numer telefonu i adres e-mail), a także treść Państwa zapytania, aby móc na nie odpowiedzieć.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 b RODO lub art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes wynika z potrzeby udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przy korzystaniu z formularza kontaktowego ponadto następuje przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 a RODO na podstawie udzielonej dobrowolnie przez Państwa zgody.

Zgromadzone dane są wykorzystywane anonimowo do celów statystycznych. Podstawę prawną takiego wykorzystywania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z analizy statystyk na potrzeby optymalizacji naszej oferty.

Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z Państwem lub kiedy z końcem roku, w którym zadali Państwo zapytanie nie dochodzi do żadnego stosunku prawnego z Państwem. Wyłączone są z tego dane, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.

g)    Przy korzystaniu z formularza kontaktowego „Prasa”h)    Dane pracowników i partnerów handlowych

Przechowujemy ewentualne dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy, przynależność firmową) osób do kontaktu naszych partnerów handlowych w celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes prawny wynika z celu przygotowywania, zawierania i realizowania umów. Dane są z zasady usuwane po upływie terminu przedawnienia. Obecnie wynosi on 3 lata od zakończenia roku, w którym zakończył się ewentualny stosunek prawny z partnerem handlowym. Wyłączone są z tego dane, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami podatkowymi lub handlowymi. Do usunięcia danych dochodzi po upływie tych terminów, które obecnie wynoszą 6 i 10 lat.


i)    Ochrona danych przy rekrutowaniu i w postępowaniu rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 88 RODO w połączeniu z § 28 niem. ustawy federalnej o ochronie prywatności (Bundesdatenschutzgesetz). Przetwarzanie może odbywać się elektronicznie. Dzieje się tak w szczególności w przypadku, kiedy kandydat przekazuje nam odpowiednie dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, na przykład mailowo lub poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Jeśli zawieramy umowę z danym kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku umownego z przestrzeganiem przepisów ustawowych. Jeśli nie zawieramy umowy z danym kandydatem, dokumenty rekrutacyjne są usuwane dwa miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, o ile usunięcie tych danych nie narusza pozostałych uzasadnionych interesów z naszej strony (na przykład obowiązek przeprowadzenia dowodu w postępowaniu zgodnie z ogólną ustawą o równym traktowaniu (AGG)).


Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż podane poniżej nie ma miejsca.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim:

- jeśli udzielili Państwo na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a RODO,
- kiedy przekazanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit a RODO i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
- w przypadku kiedy przekazywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit c RODO stanowi obowiązek ustawowy, a także
- kiedy jest to dozwolone na mocy prawa i niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit b RODO na potrzeby realizacji stosunków umownych z Państwem lub zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO istnieje z naszej strony uzasadniony interes i nie ma żadnej podstawy do zakładania, że mają Państwo uzasadniony interes w nieprzekazywaniu swoich danych.


Przekazywanie danych odbywa się w szczególności w ramach naszej współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług.


4.    Cookies

Na swojej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Są to małe pliki  automatycznie obsługiwane w Państwa przeglądarce i przechowywane na Państwa urządzeniu (laptopie, tablecie, smartphonie lub innym) podczas odwiedzania naszej strony.

Pliki cookies przechowują informacje, które pojawiają się w związku z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że zdobywamy w ten sposób bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Wykorzystanie plików cookies służy z jednej strony temu, byśmy mogli lepiej dopasować naszą ofertę do Państwa potrzeb. Stosujemy zatem tzw. cookie sesji (session cookies), aby dowiedzieć się, że odwiedzili już Państwo poszczególne części naszej strony internetowej. Te pliki są automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji łatwości obsługi stosujemy również cookies tymczasowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie wykrywane jest, że już Państwo u nas byli i jakie dane oraz ustawienia Państwo wprowadzili tak, by nie trzeba było ponownie ich podawać.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookies, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookies umożliwiają nam automatycznie rozpoznanie w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne w wymienionych celach do ochrony naszego uzasadnionego interesu, a także osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookies. Jednak mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, by na Państwa komputerze nie były przechowywane żadne cookies lub by zawsze wyświetlał się komunikat zanim obsłużony zostanie nowy plik cookie. Całkowita dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą mogli Państwo skorzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

5.    Narzędzia do analizy/narzędzia do monitorowania

 
Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki do monitorowania są wprowadzane na podstawie prawnej w postaci art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO. Dzięki stosowanym środkom do monitorowania chcemy zapewnić formę naszej strony dopasowaną do potrzeb oraz nieustanną jej optymalizację. Po drugie stosujemy środki do monitorowania, aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy postrzegać jako uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionych przepisów.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych należy wnioskować z odpowiednich narzędzi do monitorowania.

a)    Google Analytics

W celu zapewnienia formy naszej strony dopasowanej do potrzeb oraz jej nieustannej optymalizacji wykorzystujemy Google Analytics, internetowe narzędzie do analizy od Google Inc.  (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwane dalej „Google”). W związku z tym tworzone są pseudoanonimowe profile użytkowe i wykorzystywane są pliki cookies (patrz punkt 4). Informacje zgromadzone przez cookies w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak

- rodzaj/wersja przeglądarki,
- wykorzystywany system operacyjny,
- referrer URL (wcześniej odwiedzona strona),
- nazwa hosta komputera otrzymującego dostęp (adres IP),
- godzina zapytania serwerowego,

są przenoszone na serwer w Stanach Zjednoczonych (należący do Google) i tam przechowywane. Są one wykorzystywane, aby analizować korzystanie ze strony internetowej, sporządzać raporty o działaniach na stronie internetowej oraz świadczenia kolejnych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz internetu na potrzeby badań rynkowych i kształtowania tych stron internetowych zgodnie z potrzebami. Dane te są ewentualnie przekazywane do osób trzecich, o ile jest to wymagane prawnie lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie. W żadnym przypadku Państwa adres IP nie jest powiązany z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane tak, by niemożliwe było ich przypisanie (IP masking).

Mogą uniemożliwić Państwo instalację cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku niemożliwe może okazać się korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych pozyskanych przez cookies i związanych z użytkowaniem przez Państwa strony internetowej (w tym Państwa adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Alternatywą dla dodatku do przeglądarki, w szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w ten link. Ustawiona zostanie opcja „opt-out-cookie”, która uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w  przypadku odwiedzenia tej strony internetowej w przyszłości. Opt-out-cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz zostanie zarchiwizowana na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie wygasną w tej przeglądarce, muszą Państwo od nowa ustawić opt-out-cookie.


Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w dziale pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl).

b)    Google AdWords Conversion Tracking


Aby uzyskać statystyczne informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy optymalizacji naszej oferty, wykorzystujemy ponadto Google AdWords Conversion Tracking. Google AdWords zapisuje na Państwa komputerze pliki cookies (patrz punkt 4), jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę poprzez reklamę Google.

Te pliki cookies tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza konkretne części strony internetowej klienta AdWords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą się dowiedzieć, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą tym samym być monitorowane przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane przy pomocy conversion cookies służą do sporządzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na conversion tracking. Klienci AdWords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznakowaną tagiem conversion tracking. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji o tym, przy pomocy których da się zidentyfikować użytkownika osobiście.

Jeśli nie chcą brać Państwo udziału w procedurze trackingu, mogą Państwo również odrzucić akceptowanie plików cookies do tego niezbędnych – na przykład w ustawieniach przeglądarki, która dezaktywuje automatyczne akceptowanie cookies. Mogą Państwo dezaktywować również pliki cookies do conversion tracking, ustawiając swoją przeglądarkę tak, by cookies były blokowane przez domenę „www.googleadservices.com”. Pouczenie o ochronie danych Google dotyczące conversion tracking znajdą Państwo tutaj (https://services.google.com/sitestats/pl.html).

c)    Matomo

Wykorzystujemy otwartoźródłowe oprogramowanie Matomo spółki InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, do analizy i statystycznej oceny wykorzystania naszej strony internetowej. W tym celu stosowane są Cookies (patrz punkt 4). Informacje uzyskane przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej są przekazywane na nasze serwery i przechowywane w pseudoanonimowych profilach użytkowych. Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej i dopasowania jej do potrzeb użytkowników. Nie dochodzi do dalszego przekazywania informacji osobom trzecim.
W żadnym wypadku adres IP nie jest powiązany z innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Adresy IP są anonimizowane tak, by niemożliwe było ich przypisanie (IP masking).


Aby uniknąc przekazania danych do Matomo, kliknij tutaj. Ustawiona zostanie opcja „opt-out-cookie”, która uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w  przypadku odwiedzenia tej strony internetowej w przyszłości. Opt-out-cookie działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej oraz zostanie zarchiwizowana na Państwa urządzeniu. Jeśli pliki cookie wygasną w tej przeglądarce, muszą Państwo od nowa ustawić opt-out-cookie.6.    Wtyczki mediów społecznościowych


Na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit f RODO na naszej stronie internetowej umieszczamy wtyczki mediów społecznościowych takich jak FacebooK, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing, Google+ oraz Youtube, aby nasza firma stała się bardziej znana za ich pośrednictwem. Stojący za tym cel reklamowy należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Ich usługodawcy muszą przyjąć odpowiedzialność za ich funkcjonowanie zgodne z polityką ochrony danych. Podłączenie przez nas tych wtyczek odbywa się w drodze tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony.

a)    Facebook


Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki Facebooka po to, by w bardziej osobisty sposób kształtować korzystanie z niej. W tym celu wykorzystujemy przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”. Mowa tutaj o ofercie spółki FacebooK Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony internetowej.

Poprzez podłączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są już Państwo na nim zalogowani. Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoje konto na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane. Informacje są ponadto publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym.

Facebook może wykorzystywać takie informacje w celach reklamowych, badania rynku i dopasowywania stron Facebooka do potrzeb użytkowników. Do tego Facebook sporządza profile użytkowania, zainteresowań i kontaktów, np. po to, by analizować korzystanie przez Państwa z naszej strony pod kątem wyświetlanych Państwu reklam, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczyć kolejne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości w zakresie ochrony Państwa prywatności znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych (https://www.facebooK.com/about/privacy/) Facebooka.

b)    Twitter


Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki serwisu społecznościowego udostępniającego usługę mikroblogowania Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, (Twitter). Wtyczki Twittera (przycisk „Tweetnij”) poznają Państwo po logo Twittera na naszej stronie. Najważniejsze informacje o przycisku „Tweetnij” znajdą Państwo tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową z wykorzystaniem Państwa adresu IP.

Klikając na przycisk „Tweetnij”, kiedy są Państwo zalogowani na swoje konto na Twitterze, mogą Państwo podlinkować treści naszej strony na swoim profilu na Twiterze. W ten sposób Twitter może przyporządkować odwiedzenie naszej strony do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie znamy treści przekazywanych danych ani nie wiemy o ich przekazywaniu przez Twitter.

Jeśli nie chcą Państwo, by Twitter  przyporządkowywał wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego konta na Twitterze.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Twittera (https://twitter.com/privacy).

c)    Instagram


Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są również wtyczki serwisu Instagram, prowadzonego przez spółkę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Wtyczki te są oznakowane logo Instagrama, przykładowo w formie „kamery instagramowej”.
 

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony. Poprzez podłączenie wtyczki Instagram otrzymuje informacje, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, kiedy nie posiadają Państwo konta na Instagramie lub nie są już Państwo na nim zalogowani.

Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Instagrama w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli są Państwo zalogowani na swój profil na Instagramie, Instagram może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa profilu. Jeśli współpracują Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk Instagrama, informacje te są również przesyłane bezpośrednio na serwer Instagrama i tam przechowywane.

Informacje są ponadto publikowane na Państwie profilu na Instagramie i wyświetlane Państwa znajomym.

Jeśli nie chcą Państwo, by Instagram przyporządkowywał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa profilu na Instagramie, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego profilu na Instagramie.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Polityce prywatności Instagrama (https://help.instagram.com/155833707900388).

d)    LinkedIn

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są również wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn spółki LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej „LinkedIn”).

Wtyczki LinkedIn są oznakowane logo LinkedIn lub przyciskiem „Udostępnij” na naszej stronie internetowej.

Kiedy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami LinkedIn. W ten sposób  LinkedIn otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową z wykorzystaniem Państwa adresu IP.

Klikając na przycisk „Udostępnij”, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie na LinkedIn, mogą Państwo podlinkować treści naszej strony na swoim profilu na LinkedIn. W ten sposób LinkedIn może przyporządkować odwiedzenie naszej strony do Państwa konta użytkownika.

Jeśli nie chcą Państwo, by LinkedIn przyporządkowywał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie internetowej do Państwa profilu na LinkedIn, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować ze swojego profilu na LinkedIn.
 
Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystywanie), a także Państwa prawa i możliwości znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych serwisu LinkedIn pod adresem http://www.linKedin.com/static?Key=privacy_policy&trK=hb_ft_priv.

e)    Google+

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są ponadto komponenty przycisku Google+ sieci społecznościowej Google+ prowadzonej przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA, (Google).

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera taki przycisk, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, które konkretne strony naszej witryny internetowej odwiedzili Państwo z wykorzystaniem swojego adresu IP.

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani do Google+, przy każdym otwarciu naszej strony internetowej oraz podczas całego pobytu na naszej stronie internetowej Google rozpoznaje, które konkretne strony naszej witryny internetowej Państwo odwiedzili. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przyporządkowywane przez Google do odpowiedniego konta Google+.

Jeśli uruchomią Państwo jeden z przycisków Google+ umieszczonych na naszej stronie internetowej i tym samym udzielają rekomendacji, Google przyporządkowuje te informacje do Państwa osobistego konta użytkownika i przechowuje te dane. Google przechowuje Państwa rekomendacje Google+1 i udostępnia je zgodnie z zaakceptowanymi przez Państwa warunkami. Jedna z udzielonych przez Państwa na tej stronie internetowej rekomendacji Google+1 jest z kolei przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa Państwa konta Google+1 i przechowywanym na nim zdjęciu w innych usługach Google, na przykład wynikach wyszukiwarki Google, Państwa koncie Google lub w innych miejscach, przykładowo na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie internetowej z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Co więcej Google zapisuje te informacje osobowe w celu poprawienia i optymalizowania różnych usług Google.

Poprzez przycisk Google+ Google zawsze otrzymuje informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, kiedy otwierając naszą stronę, są Państwo jednocześnie zalogowani na swoim koncie Google+; dzieje się tak niezależnie od tego, czy nacisną Państwo przycisk Google+ czy też nie.
Mogą Państwo uniemożliwić takie przekierowanie, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed otwarciem naszej strony internetowej.

Więcej informacji oraz obowiązujące warunki ochrony danych Google mogą Państwo pobrać ze strony https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Więcej uwag od Google na temat przycisku Google+1 mogą Państwo pobrać ze strony https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
 

f)    Youtube

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są ponadto wtyczki serwisu YouTube, spółki YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, spółki-córki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny, która zawiera wideo YouTube, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerami YouTube. W ten sposób YouTube i Google otrzymują informacje o tym, które konkretne strony naszej witryny internetowej odwiedzili Państwo z wykorzystaniem swojego adresu IP.

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani do serwisu YouTube, przy każdym otwarciu naszej strony internetowej zawierającej film wideo YouTube, YouTube rozpoznaje, które konkretne podstrony Państwo odwiedzili. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przyporządkowywane przez Google do odpowiedniego konta YouTube .

Poprzez komponenty YouTube, YouTube i Google zawsze otrzymują informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, kiedy otwierając naszą stronę, są Państwo jednocześnie zalogowani na swoje konto YouTube; dzieje się tak niezależnie od tego, czy nacisną Państwo film wideo YouTube czy też nie. Mogą Państwo uniemożliwić takie przekierowanie, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed otwarciem naszej strony internetowej.

Warunki ochrony danych opublikowane przez YouTube, które są dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, dostarczają informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.


7.    Prawa podmiotów danych


Mają Państwo prawo:

- zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO – do cofnięcia udzielonej przez Państwa na naszą rzecz zgody w każdej chwili. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować już przetwarzania danych, które opierało się na Państwa zgodzie;

- zgodnie z art. 15 RODO – do zażądania informacji na temat przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, o tym wobec kogo Państwa dane zostały lub są udostępniane, planowanym okresie ich przechowywania, istnieniu prawa do korekty i usunięcia danych, ograniczenia lub odmówienia ich przetwarzania, istnienia prawa do zażalenia, pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one zgromadzone przez nas, a także o istnieniu automatycznego podjęcia decyzji, w tym profilowania i ewentualnie danych reprezentatywnych;
 
- zgodnie z art. 16 RODO – do bezzwłocznego zażądania korekty nieprawdziwych lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas;

- zgodnie z art. 17 RODO – do zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonywania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z powodów interesu publicznego lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

- zgodnie z art. 18 RODO – do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawdziwość danych nie jest przez Państwa negowana, przetwarzanie jest bezprawne, ale Państwo odmówią ich usunięcia a my już ich dłużej nie potrzebujemy, jednak Państwo potrzebują ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO złożyli Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzaniu;

- zgodnie z art. 20 RODO – do otrzymywania Państwa danych osobowych, które zostały nam udostępnione, w usystematyzowanym, powszechnie akceptowanym i nadającym się do odczytu formacie lub do zażądania przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej; i

- zgodnie z art. 77 RODO – do złożenia zażalenia do organu nadzoru. Z reguły mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla Państwa miejsca pobytu lub miejsca pracy, lub naszej siedziby.

8.    Prawo sprzeciwu


Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile istnieją do tego powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które jest wdrażane bez podania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia lub prawa sprzeciwu, wystarczy, że wyślą Państwo maila na adres info@mrssporty.de.


9.    Bezpieczeństwo danych


Podczas wizyty na naszej stronie internetowej wykorzystujemy rozszerzony protokół TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania, które jest wspierane przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256-bitowego, stosujemy wtedy szyfrowanie 128-bitowe (co najmniej TLS 1.0). W ostateczności może być zastosowane szyfrowanie w formacie DES moduł CBC3. Jest to szyfrowanie 168-bitowe, 3 x 56 bitów. Szyfrowanie to jest pewne, ale może prowadzić ewentualnie do dłuższego czasu ładowania. O tym, czy dana strona naszej witryny internetowej stosuje szyfrowanie, poznają Państwo po symbolu zamkniętego kluczyka lub symbolu kłódki na niższym pasku stanu Państwa przeglądarki.


Poza tym dysponujemy odpowiednimi technicznymi i organizacyjnymi środkami bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowym lub umyślnym manipulowaniem, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki ostrożności są nieustannie ulepszane wraz z rozwojem technologicznym.


10.    Aktualizacja i zmiana niniejszej Polityki prywatności


Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje według stanu na maj 2018 roku.

W wyniku rozwijania naszej strony internetowej i oferty lub z powodu zmiany ustawowych bądź urzędowych wytycznych niezbędna może okazać się zmiana niniejszej Polityki prywatności. Obowiązującą aktualnie wersję Polityki prywatności można w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony https://www.mrssporty.pl/ochrony-danych/.


Zamknij menu