Pamiętajcie o tych fazach treningu, to bardzo ważne! :)

Pierwsze pół obwodu to rozgrzewka, a ostatnie pół rozluźnienie :)

08. kwietnia 2016 r.
Zamknij menu