POZNAJ LEPIEJ SWOJE CIAŁO- ANATOMICZNE NOWINKI

MIĘSIEŃ ZGINACZ ŁOKCIOWY NADGRASTKA

Mięśnie przedramienia są również bardzo ważne. Musimy pamiętać o ich wzmacnianiu i odpowiedniej kondycji. Często sa przeciążane zarówno w ciężkich pracach fizycznych jak i długotrwałych powtarzalnych ruchach podczas prac biurowych. Poznajmy trochę lepiej nasze małe mieśnie. 

BRZUSIEC MIĘŚNIA ZGINACZA ŁOKCIOWEGO NADGARSTKA

Mięsień ten podobnie jak mięsień nawrotny obły także składa się z głowy ramiennej i łokciowej. Głowa ramienna przyczepia się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej i powięzi przedramienia. Głowa łokciowa biegnie od powięzi przedramienia oraz tylnej powierzchni wyrostka łokciowego i brzegu tylnego kości łokciowej. Mięsień bierze udział w zginaniu dłoniowym nadgarstka i przywodzeniu nadgarstka (odchyleniu łokciowym).

 

MIĘSIEŃ ZGINACZ ŁOKCIOWY NADGRASTKA – ŚCIĘGNO

Ścięgno leży wzdłuż mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka i kończy się na kości grochowatej. Żeby napiąć mięsień zginacz łokciowy nadgarstka wykonujemy ruch odwodzenia palca małego, który także przyczepia się do kości grochowatej. Kość ta jest bardzo mobilna, dlatego dla jej ustabilizowania podczas ruchu odwodzenia palca małego napina się mięsień zginacz łokciowy nadgarstka.

21. lutego 2019 r.
Zamknij menu