Spalanie tkanki tłuszczowej. Jak najlepiej spalić tłuszcz?

Spalanie tkanki tłuszczowej Pewna ilość trójglicerydów jest ustrojowi niezbędna do prawidłowego funkcjonowania, ale niektórzy pozwalają, by ich organizmy produkowały nadmiary tych związków. A nadmiar trójglicerydów to po prostu tkanka tłuszczowa, bowiem

Każda cząsteczka trójglicerydu zbudowana jest z cząsteczki glicerolu i trzech cząsteczek kwasów tłuszczowych. Spalanie tkanki tłuszczowej to proces rozpadu (lipoliza) trójglicerydu na składowe, w czym pomagają enzymy – lipazy. Kwasy tłuszczowe dostają się do krwiobiegu, a stamtąd do komórek mięśniowych, w których przy pomocy tlenu są przetwarzane na energię.

Najefektywniej ten proces przebiega w trakcie treningu wykonywanego z umiarkowana intensywnością, czyli przy 60-75 % tętna maksymalnego. Wówczas bowiem dostarczamy organizmowi optymalną do tego procesu ilość tlenu, a nie wytwarzamy kwasu mlekowego, który nie sprzyja rozkładowi kwasów tłuszczowych.

Najlepszym wyborem będzie trening interwałowy  który trwa krócej od treningu aerobowego i jest intensywniejszy. Podczas samego treningu interwałowego spalamy mniej tłuszczu, jednak po zakończeniu spalanie kwasów tłuszczowych trwa nawet do 24 godzin. Natomiast po zakończeniu treningu aerobowego spalanie kwasów tłuszczowych szybko spada.

03. sierpnia 2016 r.
Zamknij menu