Czym dla Ciebie jest kondycja?

Dobra kondycja to nie tylko sprawne doganianie uciekających autobusów i wybieganie po schodach z uśmiechem na ustach.

Dobra kondycja jest wypadkową trzech elementów:

     

  • mocnego serca,
  • pojemnych i wydolnych płuc
  • mięśni przygotowanych do dużego wysiłku.
  •  

Silne serce buduje zdrowa i mocna tkanka mięśniowa.Wydolne płuca są także bardziej odporne na choroby, szybciej potrafią się oczyszczać z wydzielin, gdy już dochodzi do infekcji.
Dostarczają tlen znacznie wydajniej, a sprawne ciało to także nasza „zbroja” chroniąca przed kontuzjami.

Z kondycją fizyczną wiąże się również tzw. pułap tlenowy, który określa zdolność do pochłaniania tlenu przez organizm. Wartość tę można znacząco przesunąć właśnie poprzez ćwiczenia fizyczne, nawet podejmowane dopiero w starszym wieku.

04. stycznia 2016 r.
Zamknij menu