MIĘSIEŃ MIESIĄCA

Skośny mięsień brzucha

Kontynuujemy sezon plażowy, więc w dalszym ciągu musimy myślęć o naszym brzuchu. W ubiegłym miesiącu skupialiśmy się na mięśniu prostym brzucha. Teraz, gdy już go wytrenowaliśmy, przejdźmy na wyższy poziom i popracujmy nad mięśniami skośnymi. Ich wzmocnienie pomoże nam podkreślić naszą talię – zapytaj swoich trenerów, jakie ćwiczenia najlepiej nadają się na wzmocnienie tej partii!

 

Mięśnie brzucha pełnią wiele niezwykle istotnych funkcji w życiu człowieka, współdziałając z prostownikami grzbietu i innymi mięśniami, zapewniają pozycje stojącą, tworzą tzw. tłocznię brzuszną, utrzymują trzewie we właściwym położeniu, współdziałają w akcie oddychania.

 

Mamy dwa rodzaje mięśni skośnych brzucha - wewnętrzny i zewnętrzny

Mięsień skośny zewnętrzny (łac. musculus obliquus externus abdominis) - jeden z mięśni brzucha. Jego przyczepem początkowym jest powierzchnia zewnętrzna V – XII żebra, a przyczepami końcowymi - grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe i kresa biała. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe V-XII, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy.

 

Funkcje:

   

 • zgina kręgosłup i obraca tułów w stronę przeciwną,
 • skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (mięsień wydechowy),
 • jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwną,
 • obraca tułów w stronę przeciwną,
 • zgina i pochyla w bok,
 • unosi miednicę.
 •  

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha (łac. musculus obliquus internus abdominis) - mięsień umiejscowiony pod mięśniem zewnętrznym brzucha, rozciągający się od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej. Jego przyczepy końcowe to powięź lędźwiowo-biodrowa i grzebień kości biodrowej. Jest unerwiony przez nerwy międzyżebrowe V-XII, nerw biodrowo-podbrzuszny i nerw biodrowo-pachwinowy.

 

Funkcje:

   

 • jednostronnie obraca i zgina tułów w tę samą stronę,
 • obustronnie zgina tułów do przodu (mięsień wydechowy),
 • współdziała ze skośnym zewnętrznym tej samej strony powodując boczne zgięcie tułowia
 • obniża żebra,
 • od dolnego brzegu mięśnia odczepia się wiązka włókien, która tworzy mięsień dźwigacz jądra.
 •  

09. sierpnia 2016 r.
Zamknij menu