Pobudzenie metabolizmu tłuszczów – z korzyścią dla zdrowia

Kto nie zna sytuacji, gdy trening na początku jest skuteczny, a potem następuje zastój. Lepsze wyniki można osiągnąć poprzez progresywne planowanie treningów – a więc stawianie wyzwań w zakresie różnorodności i intensywności. Organizm jest przyzwyczajony do określonego wysiłku i potrzebuje nowych bodźców, aby znowu się dopasować. Także metabolizm tłuszczów wymaga ciągle nowej stymulacji. Piecyki potrzebują regularnego podstawowego treningu w obszarze 60-70% maksymalnego tętna. Jednak tłuszcz można spalać w całym obszarze aerobowym, dlatego też również w tym przypadku obowiązuje zasada różnorodności.

Trening metabolizmu tłuszczów jest korzystny dla zdrowia. Podczas niego wydzielanych jest mniej hormonów stresu niż podczas treningu o dużej intensywności. Ciśnienie krwi stabilizuje się na normalnym poziomie, a tłuszcz brzuszny znika. Aby optymalnie pokierować takim treningiem, niezbędny jest pomiar tętna. Tętno to „okno” do przemiany materii. Po Rundzie 1 (po ok. 10 minutach) tętno powinno utrzymywać się na poziomie optymalnego obciążenia. Aby przygotować do tego metabolizm, kluczowa jest odpowiednia rozgrzewka. Metabolizm należy rozruszać powoli, aby możliwa była także przemiana tłuszczów. Jeżeli początek będzie zbyt szybki, w większym stopniu metabolizowane będą węglowodany i prędzej pojawi się napad głodu po treningu.

25. sierpnia 2015 r.
Zamknij menu