Jak mierzyć tętno podczas treningu?

Jak i właściwie po co mierzyć tętno podczas treningu?

Mierzenie tętna podczas ćwiczeń jest najprostszym sposobem na to, by sprawdzić, w jaki sposób nasz organizm reaguje na wysiłek. Puls pokazuje nam, czy nie narzuciłyśmy sobie zbyt dużego tempa, ale też, czy nie jest ono za małe. Mierzenie tętna to ważny element w treningu interwałowym, ponieważ pokazuje, czy organizm odczuwa wyraźną różnicę pomiędzy ćwiczeniami na maszynach, a treningiem na stacjach odpoczynkowych.

Jak mierzyć tętno?

Puls możesz mierzyć przykładając dwa palce do tętnicy szyjnej. Znajdziesz ją z boku szyi tuż pod żuchwą. Nie naciskaj jednak zbyt mocno, ponieważ możesz w ten sposób zaburzyć pomiar. Tętno mierzymy przez 10 sekund.

Prawidłowe tętno ma inne wartości w zależności od wieku. U młodzieży wynosi ono 85 uderzeń na minutę, u dorosłych 70, zaś u ludzi starszych 60 uderzeń. Na wysokość pulsu wpływa też systematyczny wysiłek fizyczny - jeśli ćwiczysz regularnie, Twoje tętno będzie niższe niż u osoby ze słabą kondycją.

Tętno maksymalne

Tętno maksymalne jest tym, co pokazuje granice Twoich aktualnych możliwości. Najprostszym sposobem sprawdzenia, ile ta wartość wynosi dla Ciebie jest wynik równania:

Tmax = 220 - wiek w latach

Zakresy treningowe w treningu mrs.sporty

W zależności od wysokości pulsu podczas treningu możemy wyróżnić pięć różnych stref:

Strefa I: 50-60% T max

Trening o takiej intensywności redukuje stres oraz zmniejsza napięcie. Podnosi ogólną sprawność organizmu. Pozwala zregenerować się po dłuższym wysiłku. 

Strefa II: 60-70% T max

Trening o średniej intensywności, podczas którego zaczyna być spalany tłuszcz. Poprawia pracę układu krążeniowo-oddechowego.

Strefa III: 70-80% T max

Wzrasta wydolność sercowo-naczyniowa oraz zwiększa się intensywność wymiany gazowej w płucach. Tym samym rośnie ilość natlenionej krwi dopływającej do mięśni. 

Strefa IV: 80-90% T max

W tym miejscu zaczynają się przemiany beztlenowe. Jest to najlepsza strefa spalania tkanki tłuszczowej podczas treningu interwałowego w klubach Mrs.Sporty. Po zakończeniu ćwiczeń mięśnie regenerują się nawet do 48 godzin spalając w tym czasie tłuszcz. Trening przy tętnie na poziomie 80-90% T max jest wskazany jedynie dla osób nie mających przeciwwskazań zdrowotnych.

Strefa V: powyżej 90% T max

Wysiłek na tym poziomie jest możliwy przez bardzo krótki czas. Jest to ekstremalna intensywność treningu.

04. czerwca 2017 r.
Zamknij menu