Ponownie wracamy do treningów.

w reżimie sanitarnym.

Miło mi poinformować,  że ponownie wracamy do treninngów od 1 grudnia br. i mamy dla Was specjalną ofertę grudniową.

Klub będzie otwarty w ramach współzawodnictwa sportowego, co oznacza, że: 

   

 1. Zajęcia sportowe organizowane będą według harmonogramu zajęć ustalonych przez Klub na zasadach określonych w odzielnym regulaminie (dostępnym w klubie) oraz regulaminie bezpiecznego korzystania z klubu sportowego Mrs.Sporty w okresie występowania koronawirusa i Umowie o członkostwo oraz Ogólnych Warunkach Umowy.
 2. Uczestnictwo w zajęciach sportowych wymaga zapisów uczestnika  (jak dotychczas) telefoniczne lub osobiści w recepcji Klubu.
 3. W ramach tej oferty - aby dać wszystkim szansę na skorzystanie zćwiczeń - z zajęć będzie można korzystać max. 2 x w tygodniu.
 4. Niezarejestrowane, zgodnie z pkt 2. , Klubowiczki będą dopuszczane do zajęć sportowych w Klubie wyłącznie w sytuacji, gdy będą wolne miejsca.
 5. Dla poprawy bezpieczeństwa na zajęciach może przebywać nie więcej niż 8 osób a odstęp pomiędzy urządzeniami wynosi ponad 2 mb.
 6. Zajęcia rozpoczynają się zawsze o pełnych godzinach: poniedziałek - piątek 8.00-13.00 oraz 14.00-19.00, sobota 9.00-13.00. 
 7. Trening rodbywa się zawsze w obecności trenera (jak dotychczas), rozpoczyna o pełnej godzinie wspólną rozgrzewką, plus 3 pełne okrążenia oraz wspólne rozciąganie.
 8. Dla Pań, które zechcą skorzystać z tej oferty koszt treningów wynosi 100 zł za XII.2020 - płatny do 05.12.br na konto bankowe 22 1020 2401 0000 0502 0400 0006
 9. Dla Pań, które NIE będą korzystały z tej oferty, a będą zainteresowane dotychczasową ofertą  ONLINE  cena wynosi 1/2 obecnej składki (prosimy o informację imiennie)
 10. Panie, które nie wybiorą żadnej z ofert prosimy o informację pisemnną.
 11.  

Prosimy o kontakt z klubem  506 311 024 celem umówienia sobie terminów treningow.  Od wtorku 1.12.br godz. 8.oo startujemy.

Czekamy na Wasz kontakt.

27. listopada 2020 r.
Zamknij menu