Klubowiczka Września 2017r. - Kasia Rams

Kasia jest z nami już długi czas i uczestniczy w treningach z pełnym zaangażowaniem i niesamowitą regularnością. Oprócz tego Kasia prowadzi program żywieniowy i bardzo chętnie przyjmuje kolejne zalecenia i wprowadza zmiany! Gratulujemy efektów oraz zaangażowania.

06. września 2017 r.