GŁOSOWANIE

WYBIERZ KLUBOWICZKĘ, KTÓRA TWOIM ZDANIEM NAJBARDZIEJ ZASŁUGUJE NA ZDOBYCIE TYTUŁU MRS.SPORTY ROKU 2019.

Z danego adresu IP możliwe jest oddanie tylko jednego głosu. Zachęć swoje przyjaciółki do głosowania na ich faworytkę. Wyniki opublikujemy na centralnym profilu Mrs.Sporty na Facebooku w dniu 4 listopada 2019 r. Polub nas i bądź na bieżąco: www.facebook.com/mrssportypolska

GŁOSOWANIE

WYBIERZ KLUBOWICZKĘ, KTÓRA TWOIM ZDANIEM NAJBARDZIEJ ZASŁUGUJE NA ZDOBYCIE TYTUŁU MRS.SPORTY ROKU 2018

Dziękujemy za zainteresowanie

Informujemy, że możliwe jest tylko jednokrotne oddanie głosu - Twój głos został już oddany i zapisany w naszym systemie. Wyniki ogłosimy 4 listopada 2019 r. na centralnym profilu Mrs.Sporty na Facebooku - www.facebook.com/mrssportypolska. Zachęć swoje przyjaciółki do wzięcia udziału w głosowaniu!

Ze sportowym pozdrowieniem

Zespół Mrs.Sporty

Powrót do listy uczestniczek

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO,  informuję Panią, iż:
administratorem Twoich danych osobowych jest Mrs.Sporty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Elsterska 4 lok. 1, 03-907 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000473414, NIP 1132868279, REGON 146833913, adres e-mail: __ („Administrator”);
Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, adres IP);
Twoje dane osobowe są przekazywane tak zwanym odbiorcom, a więc osobom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora i potrzebują w tym celu Twoich danych osobowych. Są to osoby przetwarzające dane dla Administratora w celach zarządzania narzędziami informatycznym oraz osoby świadczące pracę na rzecz Administratora na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego;
Twoje dane osobowe są przetwarzane:
a)     w celu oddania głosu w Konkursie Mrs.Sporty Roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
b)     w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług;
podanie pozyskiwanych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość realizowania celów, o których mowa w pkt 4 powyżej;
Twoje dane osobowe będą przechowywane:
a)     w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu oddania głosu w Konkursie Mrs.Sporty Roku − przez okres niezbędny do przeprowadzenia  Konkursu Mrs.Sporty Roku;
b)     w przypadku danych osobowych przetwarzanych do celów marketingu bezpośredniego produktów i usług − do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu;
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, na podstawie Twoich danych osobowych;
Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy się zwrócić do Administratora danych osobowych na jego adres lub wysłać wiadomość drogą e-mail (podane w pkt 1);
masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zamknij menu