MIĘSIEŃ MIESIĄCA

Kontynuujemy sezon plażowy, więc w dalszym ciągu musimy myśleć o naszym brzuchu. W ubiegłym miesiącu skupialiśmy się na mięśniu prostym brzucha. Teraz, gdy już go wytrenowaliśmy, przejdźmy na wyższy poziom i popracujmy nad mięśniami skośnymi.

Mięsień skośny jest to mięsień o dużej powierzchni i dzieli się na dwie części: zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzne zakończenia mieszczą się w obrębie mięśnia prostego brzucha, na którym zresztą też leży. Można więc przyjąć, że u góry ciała jest to mostek, u dołu cała górna powierzchnia kości łonowej aż do grzebieni biodrowych. 
Jego funkcje:
- zgina kręgosłup i obraca tułów w stronę przeciwną,
- skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu i pociąga klatkę piersiową ku dołowi (mięsień wydechowy),
- jednostronny skurcz mięśnia skręca tułów i kręgosłup w stronę przeciwną,
- obraca tułów w stronę przeciwną,
- zgina i pochyla w bok,
- unosi miednicę

 

Wewnętrzna część rozciąga się od kresy białej do grzebienia biodrowego i powięzi piersiowo-lędźwiowej.
Podstawowe funkcje: 
- jednostronnie obraca i zgina tułów w tę samą stronę,
- obustronnie zgina tułów do przodu (mięsień wydechowy),
- współdziała ze skośnym zewnętrznym tej samej strony powodując boczne zgięcie tułowia
- obniża żebra

 


 

 

 

08. sierpnia 2016 r.
Zamknij menu