DOBRY I ZŁY CHOLESTEROL – PORADA TRENERKI ANETY.

Kiedy poziom cholesterolu we krwi zaczyna przekraczać normę, mówimy o nadmiarze cholesterolu, który jest szkodliwy dla organizmu i może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia, a nawet do śmierci.

Poza poziomem cholesterolu ważny jest również stosunek złego do dobrego cholesterolu, a właściwie nośników nazywanych lipoproteinami, odpowiedzialnych za transport cholesterolu w organizmie. Lipoproteiny transportują tłuszcze wchłonięte z pożywienia, a także lipidy wytwarzane w organizmie. Lipoproteiny LDL (zły cholesterol) krążą po całym organizmie, zaś HDL (dobry cholesterol) przenoszą lipidy z tkanek z powrotem do wątroby.

 

    

  • HDL 
  •  

 

HDL, czyli alfa-lipoptoteina, powoduje obniżenie ogólnego poziomu cholesterolu, ponieważ transportuje cholesterol z tkanek do wątroby, która go usuwa z organizmu. Po dotarciu do wątroby, puste HDL powraca do organizmu i cały proces zaczyna się na nowo. Kiedy HDL nie jest już potrzebne, jest również usuwane przez wątrobę (co ważne, lipoproteiny HDL biorą również udział w usuwaniu LDL z organizmu). Wysoki poziom HDL uważany jest za korzystny dla zdrowia.

 

    

  • LDL
  •  

 

LDL transportuje cholesterol z wątroby do tkanek i narządów, które go potrzebują, ale jednocześnie powoduje podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi. Zbyt duża ilość lipoprotein LDL powoduje zwiększanie się poziomu cholesterolu. Zwiększając poziom cholesterolu przyspieszają one rozwój miażdżycy.

Kiedy poziom LDL w organizmie jest za wysoki, odkłada się on w komórkach ścian tętniczych – w ten sposób tworzą się złogi, tzw. blaszki miażdżycowe, które powodują zwężanie się tętnic. Do podniesienia się stężenia LDL prowadzi nieodpowiednia, bogata w cholesterol i tłuszcze nasycone dieta.

Nieodpowiednia dieta to jednak nie jedyny czynnik zwiększający cholesterol. Inne to np.:

 

    

  1. papierosy,
  2. kawa,
  3. brak ruchu,
  4. stres,
  5. środki antykoncepcyjne.
  6.  

 

Im więcej złego cholesterolu odkłada się w organizmie, tym większe ryzyko rozwijania się miażdżycy - przewlekłej choroby powodującej zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w wewnętrznej i środkowej błonie tętnic.

Zwężanie się naczyń doprowadzających krew może oznaczać zawał serca, kiedy zamyka się naczynie doprowadzające krew do serca, czy udar mózgu, kiedy zamyka się naczynie doprowadzające krew do mózgu. Miażdżyca może prowadzić również do zwężania się i zamykania dróg do innych organów, co może zaowocować np. niedokrwieniem kończyny.

30. października 2016 r.
Zamknij menu