KLUBOWICZKA MIESIĄCA KWIECIEŃ

HANIA KOCHAŃSKA

Powodem zgłoszenia się na ćwiczenia było opóźnienie niesprawności związanych z wiekiem (83). Czy wypada? Ryzykuję!

Pierwsze spotkanie z personelem Mrs. Sporty upewniło mnie, że tak – trzeba zacząć!

Prawidłowy i umiejętny dobór ćwiczeń przez trenerów do moich możliwośCi pokazują, że z każdym miesiącem czuję się sprawniejsza, zadowolona i radośniejsza.

Nie kwękam, nie rozmyślam o chorobach. Mam teraz większą ochotę na spotkania ze znajomymi, dłuższe spacery, wycieczki oraz pracę na działce. Osiągnełam to dzięki trenerom i współćwiczącym.

Za ich wiedzę, kulturę osobistą, życzliwość, tworzenie familijnej atmosfery – serdecznie dziękuję!

12. maja 2017 r.
Zamknij menu